15.06.2022 15:49
Gruppenfoto vor der Tafel und den Bäumen.

Fotografija: Letališče Gradec, z leve proti desni: GR Helene Ruhmer, tržna občina Trg pri Gradcu; Tamara Portugaller, REKA; Christoph Holzner, CPC Envisions; Lejla Puric, NH Hotels; Matthias Ludolf, NH Hotels; Wolfgang Grimus, Flughafen Graz Betriebs GmbH; Matthias Kohlbacher s sodelavkami in sodelavci, drevesnica Ledolter; Daniel Peter, myWoodpacker; Roland Kloss, Urad za okolje/referat Ökoprofit; Richard Hochrainer, myWoodpacker; Janja Hatan, Legero United; Gabriele Katz, Joanneum Research; Tristan Ammerer, Zeleni klub občinskih svetnikov; Lisa Lepori, Ventrex; Georg Schlagbauer, Flughafen Graz Betriebs GmbH; Julian Hernach, myWoodpacler; Uriel Hainzl, myWoodpacker; Sandra Holzner, CPC Envisions.

Z veseljem se pustimo zasaditi

Na območju Letališča Gradec posajen prvi drevored ÖKOPROFIT

Trg pri Gradcu, 10. junij 2022: Pod geslom »ÖKOPROFIT sadi drevesa in ustvarja življenjske prostore« smo letos iskali podjetja, ki bi posadila drevesa ali dala svoja zemljišča na voljo za zasaditev drugim podjetjem. Temu se je z veseljem pridružilo Letališče Gradec. Na površinah graškega letališča so različna podjetja, občina Trg in tim ÖKOPROFIT graškega Urada za okolje posadili dvajset različnih dreves s široko krošnjo.

»Drevesa so zatočišče številnim živalskim vrstam in pozitivno vplivajo na našo (mikro)klimo,« je povedal Wolfgang Grimus, direktor Letališča Gradec, »zato z veseljem sodelujemo pri pobudi graškega Urada za okolje tako, da smo dali na voljo površine za dvajset dreves oz. smo skupaj z ÖKOPROFIT-om sami zasadili panonske hraste.«

»Letališče Gradec je lastnik največje ekstenzivno obdelane travne površine v bližnji in širši okolici,« je dodal Jürgen Löschnig, tudi direktor Letališča Gradec. »Izboljšanje zelenih površin nam je zelo pri srcu, zato si npr. prizadevamo za zatiranje invazivnih tujerodnih vrst ali podpiramo akcije sajenja dreves, kot je današnja.«

Roland Kloss, vodja referata ÖKOPROFIT: »Dreves ni nikoli dovolj! Hvala vsem podjetjem, ki so pri tem sodelovala in naredila majhen korak naprej, za zaščito podnebja pa je treba storiti še veliko, veliko več.«

Letališče je dom prvega drevoreda ÖKOPROFIT

Sedemnajst podjetij, občina Trg ter tim ÖKOPROFIT graškega Urada za okolje so skupaj posadili dvajset petmetrskih dreves s široko krošnjo. Drevesa so vzgojili v drevesnici Ledolter, ki je v pobudi sodelovala še z dvema trnastima gledičijama. Drevesne botre in drevesni botri so navedeni na tabli pri vhodu na letališče.

Drevo s široko krošnjo v času življenja vsako leto veže pribl. 10 kg CO2
Da drevesa bistveno vplivajo na prijetno mikroklimo, se ne zavemo le ob vročih dneh. Pomembna so tudi za biotsko raznolikost. Tu najdejo svoj dom številne vrste žuželk in ptic, pa tudi kune zlatice, netopirji in veverice.

ÖKOPROFIT je program za varovanje okolja graškega Urada za okolje, s katerim pridobita okolje in gospodarstvo.
Letališče Gradec že več let sodeluje pri tem programu in je bilo kar 23-krat odlikovano za svoje okoljske dosežke.

Sponsorentafel mit LogosFotografija: Letališče Gradec Drevesni botri in botre