18.10.2018 13:35
skupinska fotografija s kozarci medu v rokah pred panji.

fotografija: letališče Gradec od leve: čebelarski mojster mag. dr. Michael Rubinigg, Alexandra Eller, mag. Gerhard Widmann.

Čebele skrbijo za nagrajeni letalski promet

Čebelje družine, ki so doma na letališču Gradec že od maja 2017, ne proizvajajo zgolj zdravega medu, temveč od 13. oktobra 2018 dalje tudi nagrajenega.

Feldkirchen pri Gradcu, torek, 16. oktober 2018: Pretekli konec tedna je čebelni med z letališča Gradec od avstrijskega štajerskega deželnega združenja za čebelarstvo v kategoriji „lipov med“ prejel srebrno odlikovanje. Podelitev teh nagrad poteka enkrat letno. Po laboratorijskih preiskavah junija 2018, kjer niso ugotovili nobenega onesnaženja zaradi vplivov okolja, je to še dodatno priznanje za visoko kvaliteto tega medu.

Od leta 2017 naprej poteka na jugu letališča Gradec poseben oz. posebej gost letalski promet: Okoli 400.000 domačih čebel tam opravlja svoje delo. Da bi jih pri tem podprli v največji možni meri, je letališče Gradec pooblastilo čebelarskega mojstra mag. dr. Michaela Rubinigga za skrb za čebele. Od vsega začetka se jim posveča z veliko znanja in veliko ljubezni.  „Glede samega dela s čebelami ni razlike, ali so panji na območju letališča ali ne“, pojasni dr. Michael Rubinigg, “a za mene je to nekaj posebnega in sem ponosen na to, da je bil med nagrajen v tako kratkem času!“

Naravni bio indikatorji
Čebele so živi „bio detektivi“, ki jasno pokažejo stanje glede kvalitete zraka in vode ter obremenjenost z gnojili v svoji okolici.  Junija 2018 so zato med teh čebel preiskali glede prisotnosti številnih škodljivih snovi, ki med drugim lahko nastanejo tudi kot posledica letalskega prometa (različne organske in anorganske snovi kot so težke kovine in policiklični ogljikovodiki). Pri tem niso ugotovili nobenega onesnaženja, ki bi ga lahko povezali z letalskim prometom.

„Na letališču imamo zelo veliko veselja s tem projektom, za katerega je dala pobudo naša sodelavka Alexandra Eller in ki smo ga naprej razvili s kolegicami in kolegi“, je pojasnil mag. Gerhard Widmann, direktor letališča Gradec. „Po eni strani je možno uspeh razbrati neposredno preko kakovosti in količine medu, po drugi strani pa imamo tako dokaz, da letališče oz. letalski promet ne povzročata nobene dokazljive škode v neposredni okolici našega letališča.“

Letališke čebele – gost letalski promet je zagotovljen
Že od poletja 2017 dalje je na jugu letališkega areala postavljenih 8 panjev za pridelavo medu. V njih glede na sezono in jakost biva od 10.000 do 50.000 odraslih čebel delavk na čebeljo družino in tako skupaj  80.000 (pozimi) do 400.000 (začetek maja) delavk.
Leta 2018 je bilo pobranih okoli 300 kg medu, ki izvira izključno s področja letališča (v okolici približno 3 km od lokacije čebelnjakov).

Področje letališča – presenetljivo naravno bogastvo
Površina letališča Gradec med drugim sestoji iz približno 230 hektarjev travniških površin. Tako ima letališče na svojem območju največjo enotno travniško površino v celotni regiji.  Ker na tej površini poteka košnja le 2-3 letno (z nekaj manjšimi izjemami) in površina že precej časa ni gnojena, imajo danes  številne živali in rastline na voljo ta čisto poseben in redek življenjski prostor.