Kratek postanek

Kratek postanek, brez težav s parkiranjem

Ste prišli po ljubljeno osebo ali želite na letališču le nekaj hitro opraviti?

Na modri coni pred avlo za prihode in odhode je mogoče brezplačno parkirati 30 min. (s parkirno uro). Na parkiriščih zunaj ali v parkirni hiši lahko parkirate brezplačno do 30 min.

Pred terminalom vam je na razpolago cona "Kiss & Ride" za kratek postanek.