15.06.2022 15:51
Gruppenfoto vor der Tafel und den Bäumen.

Fotografija: Letališče Gradec, z leve proti desni: GR Helene Ruhmer, tržna občina Trg pri Gradcu; Tamara Portugaller, REKA; Christoph Holzner, CPC Envisions; Lejla Puric, NH Hotels; Matthias Ludolf, NH Hotels; Wolfgang Grimus, Flughafen Graz Betriebs GmbH; Matthias Kohlbacher s sodelavkami in sodelavci, drevesnica Ledolter; Daniel Peter, myWoodpacker; Roland Kloss, Urad za okolje/referat Ökoprofit; Richard Hochrainer, myWoodpacker; Janja Hatan, Legero United; Gabriele Katz, Joanneum Research; Tristan Ammerer, Zeleni klub občinskih svetnikov; Lisa Lepori, Ventrex; Georg Schlagbauer, Flughafen Graz Betriebs GmbH; Julian Hernach, myWoodpacler; Uriel Hainzl, myWoodpacker; Sandra Holzner, CPC Envisions.

Drevored ob letališču

Letališče Gradec je v pobudi ÖKOPROFIT dalo na voljo površine za novoposajena drevesa. Na letališču smo tako posadili prvi drevored ÖKOPROFIT.

Pod geslom ÖKOPROFIT sadi drevesa in ustvarja življenjske prostore smo letos iskali podjetja, ki bi posadila drevesa ali dala svoja zemljišča na voljo za zasaditev drugim podjetjem. Temu se je z veseljem pridružilo Letališče Gradec. Na površinah graškega letališča so različna podjetja, občina Trg in tim ÖKOPROFIT graškega Urada za okolje posadili dvajset različnih dreves s široko krošnjo.

Letališče je dom prvega drevoreda ÖKOPROFIT

Sedemnajst podjetij, občina Trg in tim ÖKOPROFIT graškega Urada za okolje so skupaj posadili dvajset petmetrskih dreves s široko krošnjo. Drevesa so vzgojili v drevesnici Ledolter, ki je v pobudi sodelovala še z dvema trnastima gledičijama. Drevesne botre in drevesni botri so navedeni na tabli pri vhodu na letališče.

Drevo s široko krošnjo v času svojega življenja veže približno 10 kg CO2 na leto
Da drevesa bistveno vplivajo na prijetno mikroklimo, se ne zavemo le ob vročih dneh. Pomembna so tudi za biotsko raznolikost. Tu najdejo svoj dom številne vrste žuželk in ptic, pa tudi kune zlatice, netopirji in veverice.

ÖKOPROFIT je program za varovanje okolja graškega Urada za okolje, s katerim pridobita okolje in gospodarstvo.
Letališče Gradec že več let sodeluje pri tem programu in je bilo kar 23-krat odlikovano za svoje okoljske dosežke.

»Edina krona, ki je zares dragocena, je drevesna krona.« (Markus Keimel)

Več odzivov je v sporočilu za medije.


ÖKOPROFIT

 

Sponsorentafel mit LogosFotografija: Letališče Gradec Drevesni botri in botre